Produktion af trępiller


German Pellets produceres af spåner og andet overskudstræ fra savværksindustrien eller andre træindustrier. German Pellets fabrikken i Wismar kan også producere direkte fra stammer. Det er andensorterings stammer og udtyndinger der afbarkes for derefter at blive nedgraderet til først træflis og senere savsmuld
 

Herefter sker der en blanding, så der altid er både fyr og gran i den endelige blanding. Det giver en mere ensartet kvalitet. 
 

Savsmulden tørres på en båndtørrer, det er den mest skånsomme metode, så det kun er overskydende vand der fordamper fra materialet. Savsmuldet nedtørres til en vandprocent på 6-9%. Ofte er der en 30-40% vand i materialet der modtages. 
 

Nedtøringen sker med varmluft, som er produceret i eget varmeværk. Det produceres udfra affaldstræ. træpilleproduktion


Pillerne presses på 8 pillepressere, der kan skifte imellem 6 og 8 mm træpiller alt efter hvilken matrice der er i presseren.


På billedet er produktions chefen ved at tjekke kvalitets tallene. Mikael Nielsen er iøvrigt dansker, men har ansvaret for produktionen på alle German Pellets fabrikker.


Efter presningen køles pillerne ned så de er lagerfaste og opbevares i tårnsiloer indtil de skal leveres.


Leveringen kan ske som opsækket vare eller som løst på lastbil eller i skib.

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev