Du kan få mere energi ud af dine trępiller

10.10.2014


 

Danmarks historie i forbrug af træpiller er lang, den længste i Europa. Vi var nogle af de første til at tage dette nye CO2 venlige brændstof i anvendelse og er i dag det land i verden der har det suverænt største forbrug pr. Indbygger.


Det hele startede for mere end 15 år siden hvor de første piller blev fremstillet på maskiner lavet til foderstofindustrien.

Der er siden sket meget i udviklingen med fyring af træpiller. I dag kører et moderne træpillefyr med styringer der måler og styrer forbrændingen efter iltindhold og temperaturer flere steder i fyret.

I resten af Europa er udviklingen gået stærkt, men kravene til fyring har været anderledes end den fra starten var i Danmark. I Tyskland og Østrig er der dannet meget høje forbrugerkrav til fyring hvor forbrugere forventer ingen eller ringe service af et træpille fyr. I disse områder sker der i øjeblikket den største udvikling på markedet for private forbrugere.

Denne udvikling har skabt krav om udvikling af en pille der brænder pæcist hver gang.

Fyr med automatisk styring har meget lettere ved at registrere og styre afbrænding af 6 mm piller. Dette skyldes den meget større overflade af brændstoffet, hvor ilten meget lettere kan få adgang til den opvarmede pille fra et større areal af pillen. 


En DIN Plus pille i 6 mm og i 8 mm produceres efter standard specifikationer, så de brænder ens hver gang, så problemet burde være løst ved at indføre DIN standard. I Danmark er der tradition for 8 mm piller men German Pellets anbefaler 6 mm træpiller, som anvendes i resten af Europa. Netop på grund af de noget bedre forbrændings egenskaber som kræves i moderne fyr.

Desuden er der mange der fortæller om mere støjsvag fyring idet der ikke brydes så mange 6 mm piller under fyringsprocessen som ved anvendelse af 8 mm piller.

 


Nyhedsarkiv


Nyhedsbrev